Actualiteiten
2 nieuwe Engelstalige artikelen geplaatst.
Dr. Kate Attfield is docent Gezondheid en Sociale Zorg aan de Cardiff School of Education and Social Policy, Cardiff Metropolitan University.
Ze heeft een sociologisch onderzoek naar onderwijs bij meisjes met Triple X Syndroom gedaan.
Deze 2 Engelstalige artikelen (2021 en 2023) zijn de publicaties vanuit haar onderzoek:

Triple X superwomen: their post-compulsory education and employability

‘You don’t know how big this heart is’: parental accounts of Triple X super-daughters’ life course and emerging community citizenship
TriXY Expertisecentrum 1e Nieuwbrief 2023
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via de website van het Expertisecentrum te Leiden.

3e artikel onderzoeksresultaten volwassenen geplaatst.
"Triple X syndrome: Psychiatric disorders and impaired social functioning as a risk factor"
Published online by Cambridge University Press: 21 December 2022

Maarten Otter, Bea C. M. Campforts, Constance T. R. M. Stumpel, Thérèse A. M. J. van Amelsvoort en Marjan Drukker

De informatie beschreven in dit artikel is onlangs gepresenteerd op de ontmoetingsdag in Nijmegen.
Zie eerdere berichtgeving van 19-12-2022.

Klik op deze link voor het artikel
Kerstgroet 2022
Beste allemaal,

Met deze laatste nieuwsfeiten breien we een eind aan 2022.
Het afgelopen jaar heeft ons weer veel kennis en ontmoetingen gebracht.
Die draad pakken we graag weer op in 2023.
Dus geen Ho Ho Ho maar een Go Go Go.
We wensen jullie fijne feestdagen en een voorspoedig en inspirerend nieuw jaar.

Thea en Ida
Contactgroep Triple X Syndroom op Facebook.
Een besloten groep waarin verschillende leeftijdsgroepen deelnemen. Merendeels ouder(s) van een dochter met Triple X maar zeker ook (jong)volwassenen.
Een manier om leeftijdsgenoten te vinden, ervaringen te delen en her- en/of erkenning te vinden.
Deze Facebookgroep telt inmiddels 152 leden.
AXYS: Artikel van de maand december
Presentaties ter inzage.
Presentatie Onderzoeksresultaten Volwassenen met Triple X Syndroom

Op de middag van 26 november j.l. werd in Nijmegen door zowel Drs Maarten Otter als Chaira Serrarens (PhD Kandidaat) een voordracht gehouden over de resultaten van hun onderzoek bij volwassenen met Triple X Syndroom. Ook Bea Campforts, master in neuropsychologie en nauw betrokken bij dit onderzoek, was aanwezig. Onderwerp van de presentatie:
"Neuropsychologische, psychiatrische en neuroanatomische kenmerken van volwassen vrouwen met Triple X syndroom".

De presentaties zijn beschikbaar gesteld om met jullie te delen. Aan het eind van elke presentatie staat een contactadres vermeld waarop vragen kunnen worden gesteld.