Actualiteiten
2e artikel n.a.v. studie volwassenen met Triple X Syndroom.
Nieuw (preprint) artikel Maarten Otter verschenen 7 juni 2022
"Neuropsychological Findings in Adults with Triple X Syndrome"

Deze link naar de preprint mag met toestemming gedeeld worden.
De bevindingen zijn het resultaat vanuit de studie van 2015-2018 bij volwassen vrouwen met het Triple X Syndroom.
Dit artikel is in samenwerking met Bea C. M. Campforts, Constance T. R. M. Stumpel, Thérèse A. M. J. van Amelsvoort, Claudia Vingerhoets en Marjan Drukker.
Korte omschrijving in het Nederlands door Maarten Otter:

Document VKGN 22-4-2022
Vereniging Klinische Genetica heeft een schrijven uitgebracht in april dit jaar met daarin een omschrijving van het Triple X Syndroom.