ARTIKELEN
De artikelen die op deze website staan, zijn vertalingen van buitenlandse artikelen.

Soms zijn de artikelen in z'n geheel vertaald, soms zijn alleen samenvattingen opgenomen.

Bij samenvattingen ligt veelal het accent op de gedeeltes die handelen over het Triple-X Syndroom.

De artikelen zijn geordend naar het land van herkomst en per land aflopend naar datum gesorteerd.

Het Deense artikel: Triple-X Vrouwen, Een Oriëntatie wordt over de hele wereld gezien als een positief artikel.
Het Turner Instituut is in de gelegenheid geweest een grote groep pasgeborenen te volgen en daarmee een objectief onderzoek kunnen doen. Bovendien lijkt de Deense samenleving op onze Nederlandse.

Wij zijn van mening dat vooral de oudere artikelen van Amerikaanse origine een vertekend beeld geven van de effecten van het Triple-X Syndroom.
De waarnemingen kloppen op zich natuurlijk wel, maar de groep onderzochte personen is niet in elk onderzoek even representatief.
Het was in Amerika toegestaan chromosoomonderzoek te doen bij delinquenten en psychiatrische patiënten. Een aantal oudere Amerikaanse artikelen is vooral gebaseerd op onderzoek bij deze groep, die natuurlijk niet een doorsnee is van de normale maatschappij, maar slechts een beperkte selectie.

Veel recentere onderzoeken geven een ander beeld van de gemiddelde gevolgen van het Triple-X Syndroom.