Copyright
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster is het niet toegestaan teksten, foto's en logo`s te kopiëren.

De, te downloaden, meertalige folders over het Triple X Syndroom zijn uitsluitend voor algemeen gebruik.
Ze mogen qua lay-out niet veranderd worden zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar.

 

[WELKOM]