Nederlandstalige Mailgroep XL
Contactgroep Triple-X Syndroom heeft via Yahoo ook een Nederlandstalige Emailgroep speciaal voor volwassen vrouwen met Triple-X.

Deze groep wil een platform zijn voor volwassen vrouwen met het Triple-X Syndroom, die te maken hebben met volwassen "problemen".

Het is een besloten groep, dat wil zeggen dat na aanmelding bepaald wordt of toetreding tot deze mailgroep mogelijk is.


[WELKOM] [Diversen] [Lotgenotencontact via Internet in het Nederlands]