Contactgroep op Facebook
Deze besloten Facebook-groep is bedoeld voor mensen die van nabij met het Triple-X Syndroom te maken hebben.
Zij hebben het Triple-X Syndroom zelf of zijn (a.s.) ouders van een dochter die het Triple-X Syndroom heeft.

Wij zijn te vinden op www.facebook.com
De voertaal in deze groep is Nederlands.

Wij hopen hiermee het onderling contact gemakkelijker te maken.

[WELKOM] [Diversen] [Lotgenotencontact via Internet in het Nederlands]