Met dank aan ...
Op deze plaats willen wij graag onze sponsors MOSites en Brouwer Databasediensten heel hartelijk bedanken.

Zonder hen was het onmogelijk geweest zo'n mooie, zelfs door ons gemakkelijk te onderhouden website
op te zetten.

Mathieu & Matthijs, heel hartelijk bedankt!


Ook veel dank aan Ergon Grafimedia in Eindhoven.
Zij hebben met het verzorgen van de grafische bewerking gezorgd voor het professionele, frisse en kleurrijke uiterlijk van onze folders.


We hebben het al vaker benoemd maar doen het graag nog een keer.
Zonder de bijzondere ondersteuning van Prof. C. Stumpel, Prof. L. Curfs en Drs. M. Otter waren we waarschijnlijk voor velen gewoon 2 moeders gebleven die een 'aardige website' hebben opgezet.
Hun medische expertise heeft er zeker toe bij gedragen dat we een hoger kwaliteitsniveau hebben weten te behalen.
Bovendien zijn jullie, ook als 'klankbord', onmisbaar geworden.
Geweldig dat we, waar nodig, een beroep op jullie mogen doen.

Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank!


En dan......Last but not least.
Onze ongelooflijke dank aan alle (groot)ouders van een Triple X meisje en de XXX vrouwen zelf, omdat ze het hebben aangedurfd met hun ervaringsverhaal op onze website te verschijnen.
Zonder jullie steun en aandeel hierin was het ons nooit gelukt een duidelijk beeld te scheppen van wat, het hebben van dit syndroom, betekent in het dagelijkse leven.

Dames(en heren), jullie verdienen een extra pluim!

Dank ook aan alle leden van onze contactgroep.
Zij zorgen ervoor dat wij ons enthousiasme bewaren en stimuleren ons enorm om door te gaan met "strijden" voor het behoud van de aandacht voor het Triple-X Syndroom.

Thea van de Velde en Ida Bakker
Contactgroep Triple-X Syndroom

[WELKOM]